Maggie Li Lin-Lin

back to movies
Chang Cheh (Director, Writer) Lu Feng (Action Director, Actor) Robert Tai (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Li Yi-Min David Chiang Maggie Li Lin-Lin Chiang Sheng Dick Wei I Kuang (Writer)
Gritty urban shocker (Monday, January 19, 2004)