Sit Kwan (Director) Shaw Brothers (Production Company) Kiu Chong Lily Ho Lee Wan-Chung Fan Mei-Sheng Chang Cheh (Writer)