Buckets of fun (Saturday, February 10, 2024)
Douglas Kung (Director) Ken Yip Wing-Kin (Action Director) Kit Cheung (Action Director, Actor) Gordon Liu Fan Siu-Wong Shi Xiao-Hu Jacky Woo Shannon Yu Zho Lung-Lung Kwan Chi-Kan (Cinematographer) Brother Hung (Soundtrack)
Enjoyable throwback (Saturday, January 21, 2006)