Zhang Xin-Yan (Director) Yue Hoi (Action Director, Actor) Ma Xian-Da (Action Director) Pan Qing-Fu (Action Director) Jet Li Ting Lam Ji Chunhua (Actor, Actor) Yu Chenghui Hu Jian-Qiang Sun Jiankui Liu Huai-Liang Henry Fong Ping Sit Hau (Writer) Lu Zhao-Zhang (Writer) Liu Feng-Lin (Cinematographer) Wang Li-Ping (Soundtrack)