Cheung Sing-Yim (Director) Yu Chenghui (Action Director, Actor) Yue Hoi (Action Director, Actor) Sun Jiankui (Action Director, Actor) Liu Huai-Liang (Action Director, Actor) Hu Jian-Qiang (Action Director, Actor) Ji Chunhua (Action Director, Actor) Chunyu Shanshan Jin Demao Wan Qiong Zhao Zhi-Gang Xiong Xinxin Wong Mak-Chuen (Writer) Chau Pak-Ling (Cinematographer) Cheung Mong (Soundtrack) Yue Lun (Soundtrack)
A rare mainland Chinese wuxia film (Sunday, February 4, 2024)