Ji Chunhua

  • Ji Chun-Hua
back to movies
Zhang Siu-Wai (Director) Yu Rong-Guang (Action Director, Actor) Cynthia Khan Yue Hoi Ji Chunhua
Refreshing, quite a gem (Wednesday, June 13, 2001)
Get the Singaporean version (Monday, March 15, 2004)
Expected more from this collaboration (Sunday, April 3, 2022)
Wong Jing (Director, Actor, Writer) Corey Yuen (Action Director) Yuen Tak (Action Director) Jet Li Chingmy Yau Ji Chunhua Xie Miao Damian Lau Wang Lung-Wei Deannie Yip Chen Song-Yong Chu Ke-Liang Lau Moon-Tong (Cinematographer) Jonathon Wong Bong (Soundtrack)
Stupid but entertaining (Sunday, February 3, 2002)
Worth a watch (Tuesday, June 6, 2006)
Zhang Xin-Yan (Director) Yue Hoi (Action Director, Actor) Ma Xian-Da (Action Director) Pan Qing-Fu (Action Director) Jet Li Ting Lam Ji Chunhua (Actor, Actor) Yu Chenghui Hu Jian-Qiang Sun Jiankui Liu Huai-Liang Henry Fong Ping Sit Hau (Writer) Lu Zhao-Zhang (Writer) Liu Feng-Lin (Cinematographer) Wang Li-Ping (Soundtrack)
Impressive (Sunday, August 24, 2003)
Zhang Xin-Yan (Director) Yu Chenghui (Action Director, Actor) Yue Hoi (Action Director, Actor) Sun Jiankui (Action Director, Actor) Liu Huai-Liang (Action Director, Actor) Hu Jian-Qiang (Action Director, Actor) Ji Chunhua (Action Director, Actor) Chunyu Shanshan Jin Demao Wan Qiong Zhao Zhi-Gang Xiong Xinxin Wong Mak-Chuen (Writer) Chau Pak-Ling (Cinematographer) Cheung Mong (Soundtrack) Yue Lun (Soundtrack)
A rare mainland Chinese wuxia film (Sunday, February 4, 2024)