Chang Cheh (Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Ti Lung Li Ching Ku Feng Ching Miao Wang Chung Chen Sing Cheng Lei Wang Kuang-Yu I Kuang (Writer) Kung Mu-To (Cinematographer) Wang Fu-Ling (Soundtrack)
Chang Cheh in wuxia mode (Monday, April 12, 2021)
Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Leung (Action Director, Actor) Tang Chia (Action Director, Actor) Shaw Brothers (Production Company) Jimmy Wang Yu Lisa Chiao Chiao Tien Feng Cliff Lok Li Hsiang-Chun Huang Tsung-Hsun Fang Mian Cheng Lei Wang Kuang-Yu Lau Kar-Wing Kuang Han-Lu (Cinematographer) Eddie H. Wang (Soundtrack)
Impressive (Sunday, August 7, 2022)