Wang Chung

  • Wong Chung (1)
back to movies
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Ping Wang Chung Chen Kuan-Tai Shaw Yin-Yin Ku Kuan-Chung Wang Hsieh Lam Nai-Choi (Cinematographer)
Better than Big Brother Cheng (Sunday, May 21, 2006)
Strong Chen Kuan-Tai vehicle (Tuesday, May 24, 2022)
Chang Cheh (Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Ti Lung Li Ching Ku Feng Ching Miao Wang Chung Chen Sing Cheng Lei Wang Kuang-Yu I Kuang (Writer) Kung Mu-To (Cinematographer) Wang Fu-Ling (Soundtrack)
Chang Cheh in wuxia mode (Monday, April 12, 2021)
Chor Yuen (Director) Tang Chia (Action Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Tsung Hua Yueh Hua Ku Feng Ching Li Wang Chung Lo Lieh Danny Lee Sau-Yin Ching Miao I Kuang (Writer)
Difficult to follow but enjoyable (Tuesday, January 7, 2003)
Chang Cheh (Director) Tang Chia (Action Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Li Ching Ching Miao Wang Kuang-Yu Chang Pei-Shan Wang Chung Cheng Lui I Kuang (Writer) Kung Mu-To (Cinematographer)
Good Sister, Bad Sister (Wednesday, December 5, 2012)
Chor Yuen (Director, Writer) Huang Pei-Chi (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Ling Yun Derek Yee Yueh Hua Ching Li Candice Yu Wang Chung Yuen Wah
Entertaining fantasy (Saturday, May 10, 2003)
Chang Cheh (Director, Writer) Pao Hsueh-Li (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Chan Chuen (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Kuan-Tai Ching Li Wang Chung Bolo Yeung Zhu Mu I Kuang (Writer)
Solid Chen Kuan-Tai vehicle (Saturday, May 6, 2006)
Reviewed by Simon (Thursday, September 4, 2008)