Strong Chen Kuan-Tai vehicle (Tuesday, May 24, 2022)
More interesting than it sounds (Sunday, January 29, 2023)
Chang Cheh (Director, Writer) Li Tong-Chun (Action Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ting Wa-Chung Cheung Chuen-Lai Lau Chung-Chun Chiang Tao Fung Hak-On I Kuang (Writer) Kung Mu-To (Cinematographer)
Chang Cheh (Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Ti Lung Li Ching Ku Feng Ching Miao Wang Chung Chen Sing Cheng Lei Wang Kuang-Yu I Kuang (Writer) Kung Mu-To (Cinematographer) Wang Fu-Ling (Soundtrack)
Chang Cheh in wuxia mode (Monday, April 12, 2021)
Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Fu Sheng Chen Kuan-Tai Fong Sam Fung Hak-On Bruce Tong Zhu Mu Wang Ching Fung Ngai Huang Pei-Chi Lau Kar-Wing Chan Chuen Lee Hoi-Sang Jamie Luk I Kuang (Writer) Kung Mu-To (Cinematographer) Wang Fu-Ling (Soundtrack)
Groundbreaking, apparently (Monday, February 24, 2003)
Chang Cheh (Director) Tang Chia (Action Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Li Ching Ching Miao Wang Kuang-Yu Chang Pei-Shan Wang Chung Cheng Lui I Kuang (Writer) Kung Mu-To (Cinematographer)
Good Sister, Bad Sister (Wednesday, December 5, 2012)
Chang Cheh (Director, Writer) Wu Ma (Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Fu Sheng Chi Kuan-Chun Li Yi-Min Shan Mao Lam Fai-Wong I Kuang (Writer) Kung Mu-To (Cinematographer) Frankie Chan (Soundtrack)
Chang Cheh (Director, Writer) Wu Ma (Director) Hsieh Hsing (Action Director) Chen Hsin-I (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Fu Sheng Chi Kuan-Chun Frankie Wei-Hung David Chiang Ti Lung Wang Lung-Wei Yueh Hua Wang Chung Liu Yung Kuo Chui Lau Wing Bruce Tong Li Yi-Min Shan Mao Ku Feng I Kuang (Writer) Kung Mu-To (Cinematographer) Frankie Chan (Soundtrack)
Not that great (Saturday, May 3, 2003)
The best Chang Cheh I've seen so far (Saturday, March 29, 2003)