Max Zhang

  • Max Zhang Jin
  • John Zhang Jin
back to movies
Some creative fight choreography (Tuesday, June 16, 2020)
A time of kicking heads (Friday, February 19, 2021)
Lazy writing but gorgeous visuals (Friday, August 12, 2022)
Li Wei (Director) Guo Yong (Action Director) Max Zhang Geng Le Xia Meng Jiang Luxia Liu Hua Liu Fengchao Feng Lei Zhu Shimao Li Meng (Writer) Zhong Shuo (Cinematographer) Chang Zheng (Soundtrack)
Pretty good mainland wuxia (Wednesday, April 17, 2024)