Li Jia (Director) Suen Shu-Pei (Action Director) Su Chen-Ping (Action Director) Suen San-Cheung (Action Director) Wang Kuan-Hsiung Kao Chin Li Hsuan Tung Li Lo Dik I Kuang (Writer)
A very silly film (Sunday, February 11, 2024)