Suen Shu-Pei

  • Suen Shu-Pau
back to movies
Li Jia (Director) Suen Shu-Pei (Action Director) Su Chen-Ping (Action Director) Suen San-Cheung (Action Director) Wang Kuan-Hsiung Kao Chin Li Hsuan Tung Li Lo Dik I Kuang (Writer)
A very silly film (Sunday, February 11, 2024)
Chang Cheh (Director, Writer) Chiang Sheng (Action Director, Actor) Lu Feng (Action Director, Actor) Robert Tai Chi-Hsien (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Sun Chien Kuo Chui Lo Meng Wang Lung-Wei Yang Hsiung Suen Shu-Pei Wai Pak I Kuang (Writer) Cho Wai-Kei (Cinematographer) Eddie H. Wang (Soundtrack)
One of the more enjoyable Venoms films (Sunday, February 27, 2022)
Moderately interesting anthology film (Sunday, January 21, 2024)