Xie Miao

  • Tze Mui
back to movies
Delirious & visually impressive wuxia piece (Tuesday, February 26, 2008)
Decent successor (Monday, February 25, 2002)
Corey Yuen (Director, Action Director, Actor) Yuen Tak (Action Director) Jet Li Anita Mui Xie Miao Blacky Ko Yu Rong-Guang Damian Lau Ngai Sing Ken Lo Sandy Shaw (Writer) Lau Moon-Tong (Cinematographer)
Wong Jing (Director, Actor, Writer) Corey Yuen (Action Director) Yuen Tak (Action Director) Jet Li Chingmy Yau Ji Chun-Hua Xie Miao Damian Lau Wang Lung-Wei Deannie Yip Chen Song-Yong Chu Ke-Liang Lau Moon-Tong (Cinematographer) Jonathon Wong Bong (Soundtrack)
Stupid but entertaining (Sunday, February 3, 2002)