Mainly of historical interest (Sunday, May 5, 2024)
Johnnie To (Director) Yue Hong (Action Director) Ng Kit-Keung (Action Director, Actor) Kong Hon Lau Kong Damian Lau Cherie Chung Jiang Ming Leung Gam-San Lan Qing Ding Leung Zhu Yan (Writer) David Chung (Cinematographer) Yue Lun (Soundtrack)
Lost Gem (Friday, March 7, 2003)
Zhang Xin-Yan (Director) Yu Chenghui (Action Director, Actor) Yue Hoi (Action Director, Actor) Sun Jiankui (Action Director, Actor) Liu Huai-Liang (Action Director, Actor) Hu Jian-Qiang (Action Director, Actor) Ji Chunhua (Action Director, Actor) Chunyu Shanshan Jin Demao Wan Qiong Zhao Zhi-Gang Xiong Xinxin Wong Mak-Chuen (Writer) Chau Pak-Ling (Cinematographer) Cheung Mong (Soundtrack) Yue Lun (Soundtrack)
A rare mainland Chinese wuxia film (Sunday, February 4, 2024)