Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Derek Yee Ching Li Wong Yu
If it ain't broke don't fix it- 7/10 (Tuesday, January 17, 2006)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company)
Weak Chor Yuen/Ku Long collaboration- 5/10 (Tuesday, January 17, 2006)
Chor Yuen (Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Yueh Hua Li Ching Nora Miao Betty Pei Ti I Kuang (Writer)
Wonderfully convoluted wu xia murder mystery- 9/10 (Sunday, February 16, 2003)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company)
Mediocre wu xia- 5/10 (Monday, November 6, 2006)
Chor Yuen (Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Derek Yee
Lesser Chor Yuen/Gu Long work- 6/10 (Saturday, March 29, 2003)
Chor Yuen (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Yuen Bun (Action Director) Derek Yee
A guilty pleasure at best- 5/10 (Wednesday, April 27, 2005)
Chor Yuen (Director) Hsu Erh-Niu (Action Director) Hsu Sung-Ho (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Wang Ping
Chor Yuen's first film for Shaw Brothers- 6/10 (Monday, April 2, 2007)
Chor Yuen (Director, Writer) Huang Pei-Chi (Action Director) Yuen Wah (Action Director) Yuen Bun (Action Director) Liu Yung
A decent enough Chor Yuen/Ku Long film- 6/10 (Monday, January 16, 2006)
Chor Yuen (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Derek Yee
Good Chor Yuen/Gu Long film- 7/10 (Tuesday, March 6, 2007)