Jiang Wen (Director, Actor, Writer) Ailen Sit (Action Director) Nicky Li Chung-Chi (Action Director) Chow Yun-Fat Ge You Shao Bing Liao Fan Du Yi-Heng Zhang Mo Carina Lau Jiang Wu Chen Kun Feng Xiaogang Hu Jun Zhao Fei (Cinematographer) Joe Hisaishi (Soundtrack)
Action comedy that's smart and funny (Saturday, February 9, 2013)
Zhang Yimou? Really? (Friday, January 26, 2024)