Recommended (Sunday, January 8, 2006)
Not that bad (Monday, February 23, 2004)
Jiang Wen (Director, Actor, Writer) Ailen Sit (Action Director) Nicky Li Chung-Chi (Action Director) Chow Yun-Fat Ge You Shao Bing Liao Fan Du Yi-Heng Zhang Mo Carina Lau Jiang Wu Chen Kun Feng Xiaogang Hu Jun Zhao Fei (Cinematographer) Joe Hisaishi (Soundtrack)
Action comedy that's smart and funny (Saturday, February 9, 2013)
Feng Xiaogang (Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Yuen Shun-Yi (Action Director) Yuen Wo-Ping (Action Director) Lam Chi-Tai (Action Director) Ge You Zhang Ziyi Daniel Wu Zhou Xun Ma Jing-Wu Huang Xiao-Ming Chiu Kang-Chien (Writer) Xie Ze (Cinematographer) Tan Dun (Soundtrack)
Lovely to look at (Sunday, December 3, 2006)
A beautiful intimate epic (Sunday, March 3, 2024)