Zhang Yimou (Director, Writer, Producer) Ching Siu-Tung (Action Director) Chow Yun-Fat Gong Li Jay Chou Liu Ye Ye Liu
Zhang Yimou's homage to the female bosom- 7/10 (Saturday, January 20, 2007)
Slick crowd-pleaser- 8/10 (Friday, February 8, 2008)
Better than it ought to be- 7/10 (Sunday, May 13, 2012)
Yuen Wo-Ping (Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Yuen Shun-Yi (Action Director) Zhao Wen-Zhao Zhou Xun Jay Chou
Maybe worth a look- 6/10 (Thursday, December 2, 2010)