Looks good, but lacks substance (Saturday, April 21, 2012)
Shunji Iwai (Director, Writer, Producer, Soundtrack, Editor) Zhou Xun Qin Hao Du Jiang Zhang Zifeng Deng Enxi Tan Zhuo
Another gem from Shunji Iwai (Sunday, May 30, 2021)
Gordon Chan (Director) Andy Chin (Director) Danny Go (Director) Tung Wai (Action Director) Donnie Yen Zhou Xun Chen Kun Zhao Wei
Well acted and quite enjoyable (Monday, December 8, 2008)
Beautiful, tragic fantasy (Sunday, April 21, 2013)
Lovely to look at (Sunday, December 3, 2006)
Chen Kaige (Director, Writer, Producer) Liu Jia-Cheng (Action Director) Gong Li Zhang Feng-Yi Li Xue-Jian Wang Zhi-Wen
Yuen Wo-Ping (Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Yuen Shun-Yi (Action Director) Zhao Wen-Zhao Zhou Xun Jay Chou
Maybe worth a look (Thursday, December 2, 2010)