Wang Zhi-Wen

back to movies
Best HK film of 2004- 9/10 (Sunday, January 8, 2006)
Chen Kaige (Director, Writer, Producer) Liu Jia-Cheng (Action Director) Gong Li Zhang Feng-Yi Li Xue-Jian Wang Zhi-Wen