Confusing and ambitious (Monday, June 18, 2012)
When I buy an animal I treat it as I wish (Saturday, April 3, 2021)
He Ping (Director) Meng Geng-Cheng (Action Director) Ning Jing Wu Gang Zhao Xiao-Rui Gao Yang Zhao Liang Xu Zheng-Yun Da Ying (Writer) Yang Lun (Cinematographer) Zhao Ji-Ping (Soundtrack)
Captures a moment in Chinese history well (Wednesday, January 30, 2013)
Chen Kaige (Director, Actor, Writer) Liu Jia-Cheng (Action Director) Gong Li Zhang Feng-Yi Li Xue-Jian Wang Zhi-Wen Zhou Xun Zhao Ben-Shan Zhao Fei (Cinematographer) Zhao Ji-Ping (Soundtrack)
A beautiful intimate epic (Sunday, March 3, 2024)