Betty Sun Li

back to movies
Ronny Yu (Director) Yuen Wo-Ping (Action Director) Jet Li Ngai Sing Shidou Nakamura Betty Sun Li Poon Hang-Sang (Cinematographer)
Career highs all round (Wednesday, March 29, 2006)
Gordon Chan (Director) Andy Chin (Director) Danny Go (Director) Tung Wai (Action Director) Donnie Yen Zhou Xun Chen Kun Zhao Wei Betty Sun Li Qi Yu-Wu
Well acted and quite enjoyable (Monday, December 8, 2008)
Zhang Yimou (Director, Writer) Tang Teng-Fei (Action Director) Fung Wai-Lun (Action Director) Lam Chi-Tai (Action Director) Ku Huen-Chiu (Action Director) Zheng Kai Betty Sun Li Deng Chao Wang Qian-Yuan Zhao Xiao-Ding (Cinematographer) Lao Zi (Soundtrack)
Strikingly beautiful and poetic (Tuesday, June 23, 2020)