Jimmy Wang Yu (Director, Actor, Writer) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Lo Lieh Wang Ping Chiu Hung
Dated, but a classic (Thursday, November 11, 2004)
Chor Yuen (Director) Hsu Erh-Niu (Action Director) Hsu Sung-Ho (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ivy Ling Po Wang Ping Chin Han Chang Yi Lo Lieh Richard Chen Chun Fan Mei-Sheng Tsung Hua I Kuang (Writer)
Jeng Cheong-Woh (Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Chan Chuen (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Lo Lieh Wang Ping Tien Feng Tung Lam (Actor, Actor) Wong Gam-Fung James Nam Chan Shen Bolo Yeung
classic piece of 70's kung fu (Wednesday, August 3, 2005)
Lo Wei (Director) Luk Chuen (Action Director) Jackie Chan (Action Director, Actor) James Tien Bruce Leung Siu-Lung Wang Ping Ku Long (Writer) Frankie Chan (Soundtrack)
Pao Hsueh-Li (Director) Lau Kar-Wing (Action Director, Actor) Chan Chuen (Action Director, Actor) Shaw Brothers (Production Company) Lo Lieh Tien Feng Frankie Wei-Hung Ling Ling Chang Pei-Shan Yang Ai-Hua Bolo Yeung Kim Ki-Joo Wang Ping Huang Pei-Chi Yen Shi-Kwan Chin Shu-Mei (Writer) Yuen Teng-Bong (Cinematographer) Frankie Chan (Soundtrack)
Surprisingly gnarly for its time (Sunday, January 28, 2024)
Classic epic (Monday, February 27, 2006)
Nice wu xia pian (Monday, October 9, 2006)
Li Jia (Director) Blacky Ko (Action Director) Hsieh Hsing (Action Director) Tien Peng Pai Ying Wang Ping Woo Gam Shut Chung-Tin I Kuang (Writer)
Li Han-Hsiang (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Wang Ping Ku Feng Liu Yung Wang Lai Chan Shen
Solid period melodrama (Saturday, October 8, 2005)
A really stripped down piece of cinema (Saturday, April 24, 2021)