Gordon Liu

  • Gordon Liu Chia-Hui
back to movies
Essential for kung fu fans (Sunday, June 8, 2003)
Great fights (Saturday, May 7, 2005)
Young Wong Fei-Hung (Monday, June 1, 2020)
Lo Lieh (Director, Actor) Lau Kar-Leung (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Gordon Liu Kara Hui Lam Fai-Wong Wang Lung-Wei Lee King-Chue Yeung Jing-Jing Hsiao Ho Peter Ngor (Cinematographer)
Classic (Monday, February 7, 2005)
Yau Ga-Hung (Director) Lam Moon-Wa (Action Director) So Hon-Sang (Action Director) Chan Paang-Fei (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Wong Yu Chin Siu-Ho Lo Meng Lo Lieh Gordon Liu Yuen Qiu Chan Shen Wang Li Kuo Chui Lee Hoi-Sang
Much ado about nothing (Monday, September 12, 2005)
Lau Kar-Leung (Director, Action Director, Actor, Writer) Lee King-Chue (Action Director) Hsiao Ho (Action Director, Actor) King Lee King-Chu (Action Director, Actor) Shaw Brothers (Production Company) Gordon Liu Lily Li Li-Li Jason Pai Piao Lee Hoi-Sang Yuen Qiu Chan Shen Mak Wai-Cheung Ching Miao Lam Fai-Wong Cho On-Sun (Cinematographer)
A sort of swan song for Shaw Brothers (Sunday, October 8, 2023)
Daft script but INTENSE action (Saturday, January 14, 2006)
Lau Kar-Leung (Director, Action Director, Actor) Willie Chi Adam Cheng Michelle Reis William Ho Gordon Liu Andy Lau Simon Yam Stanley Siu Wing (Writer) Peter Ngor (Cinematographer)
Lau Kar-Leung (Director, Action Director, Actor) Lau Kar-Wing (Action Director, Actor) Shaw Brothers (Production Company) Wu Jing Gordon Liu Chi Kuan-Chun Shannon Yu