Zhang Jing-Chu (Actor)

all Zhang Jing-Chu movies
Not quite as bad as Black Mask 2 (Thursday, April 26, 2012)
Tsui Hark (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Tung Wai (Action Director) Xiong Xin-Xin (Action Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Leon Lai Charlie Yeung Lu Yi Donnie Yen Sun Hong-Lei Kim Soo-Yeon Jason Pai Piao Zhang Jing-Chu
Generic in every possible way (Saturday, April 17, 2021)