Movies from 1969

view all movies
Larry Tu Chong-Hsun (Director, Writer) Pan Yao-Kun (Action Director) To Wai-Wo (Action Director) Chen Shih-Wei (Action Director, Actor) Union Films (Production Company) Hsu Feng Shih Jun Chen Hui-Lou Hsueh Han Wan Chung-Shan Kao Ming Lung Fei Yu Sung-Chao Hu Hon (Writer) Chow Yip-Hing (Cinematographer)
Engaging Taiwanese wuxia (Saturday, July 1, 2023)
Chou Hsu-Chiang (Director) Pai Ying (Action Director, Actor) Union Films (Production Company) Han Hsiang-Chin Ma Chi Tsao Chien Kao Ming Wan Chung-Shan Hsueh Han Ko Hsiang-Ting Chang Yung-Hsiang (Writer) Hsiao Shih-Hsun (Cinematographer)
Nothing special (Saturday, June 24, 2023)
Lo Wei (Director, Actor, Writer) Shaw Brothers (Production Company) Cheng Pei-Pei Lo Lieh Yueh Hua Tung Li Ku Feng Huang Chung-Hsing
Real dragons! (Friday, October 22, 2004)
Lu Chun (Director) Hu Peng (Director) Ting Ying Baak Yue
Doesn't suck, but isn't that hot. (Friday, June 15, 2007)
Chang Cheh (Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Ti Lung Li Ching Ku Feng Ching Miao Wang Chung Chen Sing Cheng Lei Wang Kuang-Yu I Kuang (Writer) Kung Mu-To (Cinematographer) Wang Fu-Ling (Soundtrack)
Chang Cheh in wuxia mode (Monday, April 12, 2021)
Sung Tsun-Shou (Director) Pan Yao-Kun (Action Director, Actor) Union Films (Production Company) Han Hsiang-Chin Pai Ying Tsao Chien Wan Chung-Shan Miao Tian Tang Chi Kao Ming Yang Shih-Ching (Writer) Hua Hui-Ying (Cinematographer)
Ching Gong (Director) Shaw Brothers (Production Company) Tang Ching Li Ching Ku Feng Ching Miao
Reviewed by Simon (Wednesday, February 9, 2005)
A more serious and successful sequel (Wednesday, October 11, 2023)
Wong Tin-Lam (Director) Han Ying-Chieh (Action Director) Chan Siu-Pang (Action Director) Hsu Erh-Niu (Action Director) Cathay Studio (Production Company) Tien Ching Wendy Chun Zhu Mu Lee Wan-Chung Sammo Hung Paul Chang Chung Charlie Chin
Entertaining swordplay spoof (Saturday, November 22, 2003)