Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Ping Wang Chung Chen Kuan-Tai Shaw Yin-Yin Ku Kuan-Chung Wang Hsieh Lam Nai-Choi (Cinematographer)
Better than Big Brother Cheng (Sunday, May 21, 2006)
Chang Cheh (Director) Sun Chung (Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Kuan-Tai Shih Szu Frankie Wei-Hung Chiang Tao Chan Shen Yuen Shun-Yi I Kuang (Writer)
Not a classic, but good. (Saturday, May 13, 2006)
Not very good (Wednesday, November 10, 2010)
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Fu Sheng Shih Szu Ku Feng Michael Chan Lily Li Li-Li Chan Shen Kara Hui I Kuang (Writer)
Good story, needed better fights (Sunday, July 31, 2005)
Sun Chung (Director, Writer) Huang Pei-Chi (Action Director, Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Liu Yung Chen Kuan-Tai Lo Lieh Tien Niu Sun Chien Lo Meng Tanny Tien Ni Choh Seung-Wan Wong Ching-Ho I Kuang (Writer) Cho On-Sun (Cinematographer) Shing Gam-Wing (Soundtrack)
A real masterpiece! (Monday, May 24, 2021)
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Tsung Hua Ching Li Michael Chan Ku Feng Ching Miao I Kuang (Writer)
One of the best wu xia (Monday, May 29, 2006)
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Wong Yu Lo Lieh Ku Feng Chen Kuan-Tai Chan Shen I Kuang (Writer)
Sun Chung gets it right again (Sunday, January 28, 2007)
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Fu Sheng Ku Feng Wang Lung-Wei Eddy Ko Austin Wai I Kuang (Writer) Lam Nai-Choi (Cinematographer) Frankie Chan (Soundtrack)
Nice bit of swordplay (Sunday, October 15, 2006)
Sun Chung (Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Ping Yueh Hua Wang Hsieh Chan Shen Tung Lam I Kuang (Writer)
Gritty exploitation cinema (Tuesday, January 17, 2006)