Surprisingly violent swordplay film (Monday, February 19, 2007)
Pao Hsueh-Li (Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Danny Lee Sau-Yin Tanny Tien Ni Lin Chen-Chi Chiang Tao Frankie Wei-Hung I Kuang (Writer)
Early example of fantasy wu xia (Monday, April 18, 2005)
Simple but effective story of revenge (Sunday, June 6, 2021)
Strong Chen Kuan-Tai vehicle (Tuesday, May 24, 2022)
Pao Hsueh-Li (Director, Cinematographer) Hsu Erh-Niu (Action Director) Hsu Sung-Ho (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ivy Ling Po Chin Han Chen Feng-Chen Hung Sing-Chung Park Ji-Hyeon Yang Chi-Ching Tung Li Ou-Yang Sha-Fei Little Unicorn Ching Li Chiu Kang-Chien (Writer) Yuen Teng-Bong (Cinematographer) Chou Fu-Liang (Soundtrack)
Ahead of its time (Sunday, February 6, 2022)
Pao Hsueh-Li (Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Kuan-Tai Frankie Wei-Hung Fan Mei-Sheng Ku Feng Lily Ho I Kuang (Writer)
Reviewed by Simon (Sunday, April 2, 2006)
Chang Cheh (Director) Pao Hsueh-Li (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Kuan-Tai Danny Lee Sau-Yin Yueh Hua Lily Li Li-Li Lo Dik Tung Lam Chiang Tao Betty Pei Ti I Kuang (Writer)
A generally worthy film (Sunday, May 11, 2003)
Surprisingly mediocre (Tuesday, July 24, 2007)
Chang Cheh (Director, Writer) Pao Hsueh-Li (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Chan Chuen (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Kuan-Tai Ching Li Wang Chung Bolo Yeung Zhu Mu I Kuang (Writer)
Solid Chen Kuan-Tai vehicle (Saturday, May 6, 2006)